Wilt u de aangeleverde gegevens van uw kandidaat controleren.

Checken of het verhaal, de opleidingen en diploma’s kloppen?

Dan is de optie duiding voor u interessant.

CleaHR-duiding-verificatie

Volledigheid en correctheid check

Duiding is aanvullend onderzoek van de standaard screeningsresultaten. Denk daarbij aan het nabellen van referenten, bevestigen van diploma’s en werkervaring en het controleren op het voorkomen op signaleringslijsten.

Dit checken van de achtergrondinformatie kunt u zelf (intern) laten doen, of wij geven deze opdracht aan onze ervaren onderzoekers die u de bevindingen rapporteren.

De particuliere onderzoekers verifiëren of de geleverde informatie correct en compleet is en zoeken naar aanvullende informatie die van belang kan zijn. Het toetsingsrapport wordt in dezelfde online omgeving verwerkt en maakt daarna deel uit van de uiteindelijke screeningsrapportage over de kandidaat.

Gerechtvaardigd belang

Screening en het doen van achtergrondonderzoek kan ingrijpend zijn voor de privacy van de kandidaat. Daarom is aan het doen van achtergrondonderzoek een aantal voorwaarden verbonden.

Voordat een organisatie een persoon kan screenen en deze gegevens mag duiden moet er sprake zijn van gerechtvaardigd belang. Voor een werkgever is het belangrijk dat een nieuwe werknemer betrouwbaar is en dat de opleidingen en werkervaring die deze noemt correct zijn.

Verschillende functies in de verschillende branches vragen elk een eigen specifieke screening. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger bij een sportclub, een nieuwe bestuurder of een toekomstige werknemer voor een financiële vacature.

Betrouwbaarheid staat centraal bij alle screeningen, maar de specifieke screeningsonderwerpen en het niveau van screenen zal onderling verschillen.

CleaHR-duiding-gerechtvaardig-belang

Neem contact op

    Telefoonnummer:
    085 - 210 33 47

    Bedankt voor uw interesse
    Vul het formulier in om contact met ons op te nemen