Preventief woonfraude voorkomen

Verhuurt u één of meerdere panden? Of bent u een verhuurmakelaar? U kunt dan te maken krijgen met woonfraude door huurders. Het is altijd lastig om erachter te komen met wie u te maken kan krijgen als u een potentiële huurder ontvangt. Uiteraard zijn er veel eerlijke huurders, maar u loopt wel degelijk een risico dat een huurder u foutieve informatie geeft of op één of andere manier illegaal of schadelijk met uw pand omgaat. Dit betekent voor u grote schade, waarbij het altijd maar de vraag is in hoeverre u dit kunt claimen bij de huurder. Wees daarom verstandig en screen toekomstige huurders door een professionele partij. Zo kunt u woonfraude en schade voorkomen.

Tijdig woonfraude oplossen

Het kan zijn dat u huurders heeft, waarbij u het vermoeden heeft dat er woonfraude wordt gepleegd. Woonfraude oplossen is dan prioriteit. Bij geen actie, kan schade door woonfraude alleen nog maar groter worden en voor uw rekening komen. U doet er daarom goed aan om tijdig onderzoek te laten doen of woonfraude daadwerkelijk voorkomt, zodat u bewijsmateriaal in handen heeft. Woonfraude kan in vele vormen voorkomen. Wordt de woning misschien onderverhuurd, vinden er illegale activiteiten plaats in uw pand of wordt uw pand door onjuist gebruik beschadigd? Wanneer u niet of nauwelijks contact met de huurder heeft, dan komt u hier niet snel achter. Een professionele organisatie kan u bijstaan met het onderzoek, zodat woonfraude oplossen tijdig kan plaatsvinden en voorkomen kan worden.

De diverse woonfraude oplossingen van Controle Huurders

Wit u toekomstige huurders screenen of wilt u onderzoek laten doen naar vermoedelijke woonfraude? Neemt u dan contact op met Controle Huurders. Wij bieden diverse woonfraude oplossingen, waarmee u in staat bent om woonfraude grondig aan te pakken of preventief te voorkomen. Wij bieden de mogelijkheid tot een goede screening van de aspirant huurder en kunnen voor u periodieke controles uitvoeren. Zo houdt u namelijk altijd de vinger aan de pols en is grote schade te voorkomen.

shutterstock_55440775

Neem contact op

    Telefoonnummer:
    085 - 210 33 46

    Bedankt voor uw interesse
    Vul het formulier in om contact met ons op te nemen