Onder woonfraude verstaan we alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, illegale bewoning en overbewoning van een woning.Enkele cijfers over woonfraude:

Schade en risico bij huurfraude

 • Bij 10 à 20% van de woningen is sprake van woonfraude zoals onderhuur (Financieel Dagblad 2019);
 • De geschatte omvang van de huurfraude bedraagt €144 miljoen per jaar, dat is zelfs nog exclusief schade van fraude met toeslagen en dergelijke;
 • Onderhuur en woonfraude zorgen voor overlast door vakantieverhuur (bijvoorbeeld airbnb), er komen minder woningen vrij voor de verhuur en daardoor houdt het de woningkrapte in stand;
 • Wordt het pand gebruikt om drugs te telen, dan valt dat onder de Opiumwet. Dat kan resulteren in een sluiting van het pand voor langere tijd. Daarnaast is een hennep-pand vaak ernstig beschadigd en deze schade is niet verzekerd. Ook de kosten voor bijvoorbeeld de ontmanteling komen ten laste van de verhuurder;
 • De verhuurder kan strafrechtelijk vervolgd worden voor de drugsactiviteiten. Het is daarom van belang om eenduidig aan te kunnen tonen niet op de hoogte te zijn geweest en op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij deze drugsactiviteiten;
 • De gemeentes Rotterdam en Amsterdam hanteren een bestuurlijke boete voor de verhuurder bij een eerste constatering van huurfraude van €4000. Dit kan oplopen tot €20.500 per overtreding;
 • Bij panden die als XTC- of andersoortige drugslaboratoria worden gebruikt ontstaan- woonfraudelevensgevaarlijke situaties als gevolg van een verhoogd risico voor brand en door gebruik en onveilige opslag van chemicaliën;
 • Bijna één op de vijftig grote branden heeft als oorzaak hennepteelt, vaak zijn deze branden in woonhuizen (Verbond van Verzekeraars, 2016);
 • De privacywet (AVG) zorgt dat verhuurders minder eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen of controleren. Het vooraf grondig screenen van nieuwe huurders en een professionele periodieke controle worden daarom belangrijker.
shutterstock_141189550

Neem contact op

  Telefoonnummer:
  085 - 210 33 46

  Bedankt voor uw interesse
  Vul het formulier in om contact met ons op te nemen