Voorkomen is beter dan genezen.

Met Controle Huurders minimaliseert u schade als gevolg van:

 • Verlies aan huurinkomsten door identiteitsfraude en/of onderhuur;
 • Strafrechtelijke vervolging door identiteitsfraude en misbruik van uw eigendom;
 • Civiele procedures door omwonenden of hun verzekeraars;
 • Bestuursdwang: boetes vanuit de gemeente die u kunnen worden opgelegd als uw pand door uw huurder niet wordt gebruikt conform de bestemming. U kunt deze alleen aanvechten via een gerechtelijke procedure welke hoge kosten voor juridische bijstand met zich meebrengt. Bovendien kan dit leiden tot uitzetting, inkomstenverlies en jarenlange procedures. Globale schatting van deze kosten vanaf € 10,000 Kapot dak na brand in woningtot € 50.000 per incident.
 • Uitsluitingsclausules voor uw brandverzekering, waardoor uw panden opeens niet meer verzekerd blijken te zijn tegen brand en aansprakelijkheid voor belendende panden. Globale schatting van déze schade: vanaf € 200.000 per incident.
  Aansprakelijkheid: in het geval zich criminele activiteiten in uw panden afspelen, zoals het telen van cannabis. U bent als vastgoedondernemer volgens de letter van de wet zelfs strafrechtelijk Man in pak laat rode kaart zienaansprakelijk. In de praktijk zult u vaak niet veroordeeld worden, maar het feit alleen al is geen aantrekkelijk vooruitzicht.
 • Reputatieschade: u streeft naar een goede reputatie en profileert zich als betrouwbare ondernemer maar wordt helaas al gauw geassocieerd met allerlei schimmige activiteiten als zich onverhoopt incidenten voordoen en u onterecht als betrokkene wordt aangemerkt.
 • Schade wanneer een woning afbrandt doordat bijvoorbeeld een niet tijdig opgemerkt verward persoon een woning opblaast of een persoon met een beperking die niet (meer) capabel is om het gas te bedienen maar nog wel een gasvoorziening in de keuken heeft, door het onjuiste gebruik de woning opblaast.
shutterstock_246957346

Neem contact op

  Telefoonnummer:
  085 - 210 33 46

  Bedankt voor uw interesse
  Vul het formulier in om contact met ons op te nemen