Uw zorgplicht

Financiële risico’s, strafrechtelijke risico’s en een serieus risico op reputatieschade. Het overgrote deel van alle vastgoedverhuurders voldoet volgens de letter van de wet niet aan de voorgeschreven zorgplicht en loopt daarmee grote risico’s. De consequenties van die zorgplicht bestaan namelijk maar al te vaak uit hoge kosten voor u. Kosten die oplopen tot tienduizenden euro’s of zelfs een veelvoud daarvan per pand. Daarvoor heeft u wellicht al reserveringen getroffen, maar dat is grotendeels onnodig!

Onze experts bieden u maximale grip op uw huurportefeuille door de aangeboden diensten. Uitgebreide online screening van bestaande en/of nieuwe huurders via ons online screeningsplatform bij de door u gewenste maatschappijen, eventueel met onderbouwing van een rapportage van het particulier recherchebureau PSG Recherche als aanvulling hierop. Met deze in-depth screening wordt de mate van betrouwbaarheid van uw huurder aangetoond. Ons online screeningsprogramma gaat veel verder dan de standaard creditchecks die door anderen worden aangeboden. Met deze screening voorkomt u al een groot deel van mogelijke toekomstige problemen en bent u ervan verzekerd dat de aangeleverde data authentiek zijn.

shutterstock_122833975
CleaHR-screening-privacy

Periodieke controles worden uitgevoerd door de auditors van Controle Huurders. Deze opgeleide auditors kunnen uw huurders periodiek al dan niet op afspraak bezoeken en rapporteren u relevant en helder over de status van uw pand. Zij zijn volledig toegerust voor hun taak en kunnen zelfs gebruik maken van infraroodopnamen voor de opsporing van bijvoorbeeld wietplantages. De audits worden uitgevoerd volgens een algemeen geaccepteerd protocol en garanderen u een uitstekende en heldere relatie met uw huurders. De audits borgen uw zorgplicht maximaal en vrijwaren u zoveel als mogelijk van aansprakelijkheid, bestuursdwangmaatregelen, uitsluiting van (brand)verzekering, verlies aan huurinkomsten en kosten van juridische bijstand.

Bovengenoemde periodieke controle kan tevens worden uitgebreid met een signaleringsfunctie en/of bouwkundige controles bij ouderen en/of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Doordat deze personen langer zelfstandig blijven wonen kan zowel hun veiligheid als de veiligheid van de overige bewoners in gevaar komen. Onze controles richten zich met name op veiligheid door gebruik van bijvoorbeeld scootmobielen waardoor vluchtwegen in het gedrang komen of bijvoorbeeld bij personen met een geestelijke beperking om op de veiligheid toe te zien of deze personen nog met gas om kunnen gaan. Voor de opvolging van hetgeen wij signaleren is het essentieel dat wij in nauw contact staan met verhuurder en diverse hulpinstanties.Vrouw in auto belt met mobiel en heeft laptop op schoot

Tevens kunt u advies krijgen over opname van de clausules in uw huurcontracten, waarmee u periodieke fysieke controles en sancties mogelijk maakt om erger te voorkomen.

Neem contact op

    Telefoonnummer:
    085 - 210 33 46

    Bedankt voor uw interesse
    Vul het formulier in om contact met ons op te nemen