Binnen CleaHR heeft u verschillende screeningsopties. Meld u een kandidaat aan dan selecteert u eenvoudig op welke onderwerpen u deze kandidaat wilt screenen.

shutterstock_1067103281

Screenen van werknemers

De meest basale vorm van screening is het onderzoek naar de juistheid en volledigheid van het CV van een kandidaat, eventueel aangevuld met een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). In de professionele screeningssoftware van CleaHR kan, afhankelijk van de aard van de vacature en de wensen van de opdrachtgever, aanvullend onderzoek uitgevoerd worden in de vorm van Duiding. Denk daarbij aan het nabellen van referenten, bevestigen van diplomabezit en werkervaring en controle op het voorkomen op signaleringslijsten.

In sommige branches is screening verplicht, denk bijvoorbeeld aan de kinderopvang, financiële sector of sectoren die als vitaal belang beschouwd worden in ons land. Andere organisaties hebben zelf de keuze gemaakt om screening een onderdeel van het wervings- en selectieproces te laten zijn om meer inzage te krijgen in de toekomstige medewerker.

Screenen van huurders

Voor vastgoedbezitters is een betrouwbare huurder essentieel voor de continuïteit, maar zeker ook de veiligheid. De vraag of huurders aan de betalingsverplichting kunnen voldoen ligt voor de hand. Maar het voorkomen van oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld onderhuur en het ontplooien van illegale activiteiten zoals een wietplantage, zijn risico’s die een verhuurder vooraf zoveel mogelijk moet uitsluiten.

Wilt u als verhuurder de screeningsuitslagen nader laten onderzoeken dan biedt Duiding de oplossing. Het nader onderzoeken van de screeningsresultaten kunt u zelf laten doen of deze opdracht aan onze ervaren onderzoekers geven.

Photocredits Stock Snap

Neem contact op

Telefoonnummer:
085 - 210 33 47

Bedankt voor uw interesse
Vul het formulier in om contact met ons op te nemen